ATIŞKAN YAPI ve ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş. ÇEVRE POLİTİKAMIZ
Firmamız her türlü şirket etkinliklerini küresel çevrenin korunması sorumluluğu içerisinde gerçekleştirmenin tam bilincindedir. Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uymak, çevre etkilerini kontrol altında tutmak, bu etkileri azaltmak, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak başlıca amaçlarımız arasındadır.

ATIŞKAN YAPI ve ENDÜSTRİYEL ALÇI ÜRÜNLERİ.SAN.TİC.A.Ş. olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler;

İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak.

Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmesi yönünde, çevre yönetimi sistemini geliştirmek için çalışmak.

Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlamak.

Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.

Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak.

Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak.

Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.

Çevre kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak; sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

Çevre performansımızı sürekli iyileştirmek için bu kurallara tüm çalışanlarımızla birlikte uymaktır.