İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
ATIŞKAN Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri San. Tic. A.Ş. olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. ATIŞKAN Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri San. Tic. A.Ş. ‘nin faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, "sağlığını koru, işini koru" sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi iş kolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.

İlkelerimiz;

İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında önleyici ve düzeltici yaklaşımlarda bulunmak,

İş güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin ve paydaşlarımızın katılımını sağlamak,

İş Güvenliği kültürü oluşturmak ve bu kültürü yaşam tarzı haline getirmek,

Güvenli bir çalışma ortamı için tehlikeli durumları ve tehlikeli davranışları ortadan kaldırmaktır.


Bu ilkeler doğrultusunda:

1. İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

2. İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

3. İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

4. Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

5. Tüm çalışanların katılımı ile iş sağlığı, iş emniyeti bilinci ve sorumluluğunun her seviyede anlaşılması ve paylaşılmasını sağlamayı,

6. Acil durumlarda can ve malzemeye zarar gelmemesi için her zaman hazırlıklı olmayı,

7. İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sisteminin performansını izlemek, sürekli iyileştirme çalışmaları yapmayı,

8. İSG mevzuatlarına ve üyesi olunan kuruluşların ( İzoder, İmsad, Alçıder, Bitüder vb.) şartlarına uymayı,

9. İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de ATIŞKAN Yapı ve Endüstriyel Alçı Ürünleri San. Tic. A.Ş. ’nin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı, İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.