KALİTE ANLAYIŞI ve TEKNOLOJİ DÜZEYİ

1999 Yılından bugüne kadar alçı tozu, yapı kimyasalları ve alçı plaka sektöründe hizmet veren firmamız, bu hizmetin ana ilkesi olarak her zaman müşteri tatminini ön planda tutmuş, bunun sağlanması için de aşağıdaki ilkeleri Kalite Politikası olarak benimsemiş olup, kuruluş içinde ve dışında hassasiyetle uygulamaktadır.

Yurt içinde ve yurt dışında sektöründe daima lider olma hedefindeki firmamızın kalite politikası;

Müşterilerimize ilk defasında ve her defasında; istediği standartta, istediği zamanda, istediği miktarda, en uygun fiyatla ürün verebilmek ve müşteri beklentilerinin de üzerinde kalite ve hizmet anlayışı ile koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak,

Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak, ulusal ve uluslararası değer ve standartlara, yasal şartlara, müşteri şartlarına ve kalite yönetim sistemi gerekliliklerine daima uymak,

Hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve verimliliğin artırılması için bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek, yeniliklerin firmaya zamanında transferini sağlamak,

Hammadde, malzeme, doğal kaynak ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak, atık azaltıcı çalışmalar yaparak geri dönüşümü desteklemek, değerlendirilemeyen atıkları uygun yöntemlerle bertaraf etmek,

İş sağlığı ve güvenliği konusunda riskleri bertaraf ederek çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve çevre halkının sağlığını korumak,

Tek seferde doğru yapma alışkanlığının kazanılmasını sağlamak ,

Tüm personele kalite bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, takım çalışması prensibini benimsetmek ve böylece sürekli gelişme faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlamak,

Eğitime ve insana önem vermek,

Sorunlarımızı ertelemeden ve tüm çalışanlarımızın katılımı ile çözmek,

Yukarıda belirtilen prensipler doğrultusunda müşterilerin ve çalışan personelimizin firmamıza duyduğu güvenin sürekliliğini sağlamaktır.

Kalite Anlayışı